9. Majcichovský maratón


Organizátor: Cyril Bohunický, Peter Adámek

Informácie: Cyril Bohunický, tel.: 0915 654 547, e-mail: cyrilbohunicky@centrum.sk

Termín: 5.jún 2021
Miesto: ZŠ Jána Palárika, Školská ul., Majcichov N48 16.993 E017 37.740

Začiatok prezentácie: 8:00
Štart: 10:00 vo vlnách

Disciplíny: 10km, polmaratón, maratón, maratónska štafeta (3x14,070)

Kategórie: Vyhodnocovať sa budú v každej disciplíne len muži a ženy. Vekové kategórie nebudú.

Kategórie štafety: muži, ženy, mix

Fín. Odmeny: 20€, 10€, 5€, rekord 20€

Bude štartovacia brána, stany na prezlečenie a úschovu vecí, prenosné WC 2 ks

Prihlasovanie:
Online prihlasovanie bude ukončené 03.06.2021 o 24,00, alebo v momente naplnenia účastníckeho limitu. Po tomto dátume, ak nebude naplnený účastnícky limit sa bude dať prihlásiť aj na mieste v deň pretekov. Prihláseným sa účastník stáva až po uhradení štartovného. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením.

Účastnícky limit:

10km - 50 účastníkov

Polmaratón - 50 účastníkov

Maratón - 50 účastníkov

Maratónska štafeta - 10 štafiet

Úhrada štartovného:
Štartovné môžete uhradiť viacerými spôsobmi. Všetky vám budú ponúknuté po vyplnení online prihlášky. Odporúčame zvoliť úhradu platobnou kartou. Je rýchla, bezpečná, výhodná pri platbe zo zahraničia a Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite. Ak nevyužijete možnosť platby kartou, príde Vám email s inštrukciami k ostatným druhom platieb (ak email nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM/REKLAMA). Neuhrádzajte prosím štartovné poštovou poukážkou.

Štartovné: 10€ online a 15€ na mieste. Zahŕňa tričko (polyester), fľaša vína, pitný režim. Pri platbe na mieste benefity nie sú zaručené. Pre účastníkov maratónu 42,2 km účastnícka medaila. Benefity v obmedzenom množstve 50 ks.

Meranie času a výsledky:
Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o. - VysledkovyServis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk.

Štartové číslo:
Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové číslo je majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný.

Presun štartovného čísla na inú osobu a zmeny v prihláške:
Zaplatené štartovné sa nevracia. Štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. Presúvať štartovné na ďalší rok nie je možné.
Drobné zmeny v prihláške ako napr. oprava klubu, sa vykonávajú zadarmo.
V prípade, ak chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, alebo urobiť drobnú zmenu v prihláške, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku "Zmena prihlášky" a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný.

Doprava autom alebo busom (8:55 z TT) vlak os trať Trnava -Sereď. Zastávka Križovany (6km Majcichov)Povrch trate: asfalt na miestnej komunikácii a poľné cesty (odporúčam pevnú obuv) premávka slabá. Sprievod: bike(!odporúčame horský - poľná cesta kamene, konáre (aj agát) okolo cesty Agáty, Baza, Čerešne. Šípkové ruže.Značenie: páska, rozdeľovníky, šípky.

Trate:
10km a 21,2km: Majcichov-Voderady požiarna zbrojnica pri PD
Maratón: Majcichov-Voderady-hnojisko-Pavlice-Bistro ŠachorMaratón: trať je úradne premeraná meračom SAZ Mirom Heliom 13.7.2013, meria 7,035km (42,210km) polmaratón 21,105 km

Časový limit je na maratón je 6 hodín.

Vyššia moc:
Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

V takomto prípade nemá účastník nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať účastníkovi časť štartovného.